Inteligentiškumas

Nežinau, koks būtų buvęs mano teatrinis kelias be lietuvybės: pokalbis su režisiere Audre Budryte-Nakiene

Audrė Budrytė Nakienė yra pažįstama ne tik Čikagos lietuvių bendruomenei, bet ir scenoje ją mačiusiems teatro mėgėjams – ar Ateitininkų ...

Dangaus ir žemės skelbimas Mamerto Indriliūno gyvenime ir kūryboje

Šiemetinė socialinė reklama skelbia, kad ir „aš“, ir „tu“ esam ateitininkai. 1949-ųjų metų straipsnyje Antanas Maceina ne tiek skelbia, ...

Aktorius Tomas Šečkus: viskas, ką darai, svarbu tik tau ir Dievui

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje antrame magistro kurse vaidybą studijuojantis aktorius Tomas Šečkus sako, kad, ko gero, savo paša...

Darius Polikaitis: kiekvienam dirigentui mėgstamiausia programa yra ta, kurią tuo metu ruošia

„Ateitininkų vadove“, skyriuje „Kūryba“, kun. Stasys Yla rašo, kad žmogaus kūryba atsiskleidžia moksle, socialiniame gyvenime ir mene. J...

Nuo idėjos iki žurnalo nepriklausomoje Lietuvoje: „Ateitis“ nuo 1911 iki 1918 m.

Šiais metais Ateitininkų federacija skaičiuoja 110-uosius savo gyvavimo metus. Organizacijos istorija yra neatsiejama nuo 1911 m. pasiro...

Dailės ir pasakų terapeutė: kiekviena problema turi bent viena išeitimi daugiau, nei galvojate

Šiandien jaučiu, kad nemažai jaunų žmonių yra pavargę. Nenustebsi jų (taip pat ir mano) pokalbiuose išgirdęs klausimus: kaip tu – gyvas?...

Konstitucijos karantinas ir žmogaus teisės

Tai, kas pandemijos metu vyksta mūsų socialiniame ir politiniame gyvenime, galėtume pavadinti „Konstitucijos karantinu“. Konstitucinės ž...

Apie virusus, žalčius ir protėvių išmintį

Po ilgos pertraukos vėl padvelkė protėvių dvasia. Prisimenama daug amžių kaupta senolių išmintis, atgyja seniai pamiršti įpročiai. Žmonė...

Kaip iš mažos svajonės išpūsti didelę valstybę?

Sakoma, kad didžiai valstybei nereikia daug − trijų puikių istorikų, poros aštria plunksna pasižyminčių žurnalistų, būrelio charizmatiš...

Režisierius Karolis Kaupinis: man istoriniame laike svarbu ieškoti to, kas liko nepastebėta, neišgirsta

Vasaros pabaigoje Rusnėje vyko moksleivių ateitininkų vasaros akademija, kurios tema – „Kur yra Lietuva?“. Akademijos metu vyko pokalbis...