Katalikiškumas

Naujai išleidome Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“

Norėdami įsigyti naujai išleistą Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“, rašykite el. paštu zurnalas@ateitis.lt Maldaknygės mi...

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ vadovė s. Jolita Matulaitytė: „Vargstantieji mane išsiugdė“

Ar tikrai gerai pažįstame net ir tas organizacijas, kurių vardus ir veiklą dažnai girdime linksniuojant viešumoje? Štai Caritas, kaip pas...

„Save mylėk, kitam padėk ir nepavydėk“: pašnekesys apie pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms

Lietuvoje paskelbus karantiną, socialinius tinklus užplūdo kvietimai jungtis prie įvairių savanorysčių, skirtų tiems, kam pagalbos reikia...

Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė: Vilnius pasauliui liudija Dievo Gailestingumo žinią

Vasara Lietuvoje – pats tinkamiausias metas atostogoms, kelionėms, atradimams. Ir nors daugelis vasarą linkę apleisti didžiuosius miestus...

Laurynas Būda apie sielovadą universitete: katalikui palanku tai, kas palanku Dievui

Studentą ateitininką Lauryną Būdą galima dažnai sutikti ateitininkų renginiuose – čia jis ir vaidina, ir dainą ar maldą užveda, tad orga...

Nuskurdinta kūnu praturtėjo dvasia: pamąstymai, skaitant Adelės Dirsytės laiškus

„Jūs, manieji“ Kai kasdienybė kartais pasunkėja, išsyk kaip sraigė sulendu į savo vidinio pasaulio namelį. Tada sprendžiu, ką daryti ...

Apie „Chemin Neuf“

Popiežius Pranciškus vis labiau mus kviečia išeiti iš savo bažnyčios, eiti į periferijas. Šiais laikais nebeužtenka pasakyti – „ateikite...

GŠ Ansamblis: ieškome būdų, kaip savo muzika papildyti liturgiją

Jeigu kada nors teko užsukti į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę, turbūt pavyko nugirsti ir ten skambančias giesmes. O širdį čia pal...

Vytautas Toleikis: ,,Vaclovas Aliulis įkūnijo pačias geriausias tarpukario inteligento savybes“

Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta Dalios Čiočytės ir Gedimino Mikelaičio sudaryta knyga ,,Netituluotas Bažnyčios ambasadorius: atsim...

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Drąsos kurti naują pasaulį!“

Kalbėtis, klausyti ir užrašyti – tai pačios mėgiamiausios mano profesinės veiklos. Todėl nuotraukoje, kur kartu su arkivyskupu Kęstučiu ...