Katalikiškumas

Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė: Vilnius pasauliui liudija Dievo Gailestingumo žinią

Vasara Lietuvoje – pats tinkamiausias metas atostogoms, kelionėms, atradimams. Ir nors daugelis vasarą linkę apleisti didžiuosius miestus...

Laurynas Būda apie sielovadą universitete: katalikui palanku tai, kas palanku Dievui

Studentą ateitininką Lauryną Būdą galima dažnai sutikti ateitininkų renginiuose – čia jis ir vaidina, ir dainą ar maldą užveda, tad orga...

Nuskurdinta kūnu praturtėjo dvasia: pamąstymai, skaitant Adelės Dirsytės laiškus

„Jūs, manieji“ Kai kasdienybė kartais pasunkėja, išsyk kaip sraigė sulendu į savo vidinio pasaulio namelį. Tada sprendžiu, ką daryti ...

Apie „Chemin Neuf“

Popiežius Pranciškus vis labiau mus kviečia išeiti iš savo bažnyčios, eiti į periferijas. Šiais laikais nebeužtenka pasakyti – „ateikite...

GŠ Ansamblis: ieškome būdų, kaip savo muzika papildyti liturgiją

Jeigu kada nors teko užsukti į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę, turbūt pavyko nugirsti ir ten skambančias giesmes. O širdį čia pal...

Vytautas Toleikis: ,,Vaclovas Aliulis įkūnijo pačias geriausias tarpukario inteligento savybes“

Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta Dalios Čiočytės ir Gedimino Mikelaičio sudaryta knyga ,,Netituluotas Bažnyčios ambasadorius: atsim...

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Drąsos kurti naują pasaulį!“

Kalbėtis, klausyti ir užrašyti – tai pačios mėgiamiausios mano profesinės veiklos. Todėl nuotraukoje, kur kartu su arkivyskupu Kęstučiu ...

Kun. Robertas Grigas apie pasipriešinimą sovietinei sistemai: „Aš buvau romantikas“

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas Vilniuje, priminė mums seną tiesą – klausykimės vyresniųjų, jų pasakojimų, jų išminties. Gali skambėti ...

Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“

Susitikome su Vidu Abraičiu jam atvykus į Aušros Vartų atlaidus Vilniuje. Prisėdome pasikalbėti apie skaudų Lietuvos istorijai laiką – s...

3 paprasti žingsniai pasiekti šventumą

Man nepatinka skaudama galva. Imu kreivai į visus žiūrėti, nieko nenoriu veikti… Tikriausiai laikų pradžioje Dievas nesukūrė galvos skau...