Katalikiškumas

Kristus Kinijoje. Arkivyskupo Aloyzo Jin liudijimas

Prieš lygiai dvejus metus buvo žengtas ryškus Vatikano ir Kinijos derybų žingsnis, kuriuo Apaštalų Sostui buvo pripažinta Kinijos vyskupų...

Kaip suderinti švelnumą ir tvirtumą?

Rašau apie švelnumą ir tvirtumą ne dėl to, kad būčiau bent vieno iš dviejų ekspertas ar pavyzdys. Šie dalykai – labiau nuolatinė mano vid...

Tomas Pilkis: „Maldos gyvenimui ir rutinai būtina turėti dvasinio gyvenimo planą“

Tomas Pilkis šiais metais baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Šią vasarą savanoriauja moksleivių ateitininkų akademijo...

Rimtai apie puikybę su kunigu Algirdu Toliatu

Frazės, jog esi apimtas puikybės, išpuikęs, nėra pačios maloniausios ausiai. Visa tai norėtųsi taikyti savo kolegai, giminaičiui ar kokia...

Apie pasiruošimą Kalėdoms su broliu Mišeliu

Su broliu Mišeliu iš Tiberiados bendruomenės susitinku praėjus dienai po jo saviizoliacijos ir gauto neigiamo COVID-19 testo. Neseniai at...

„Visi geros valios žmonės jį gerbė“. Kunigas Robertas Grigas apie Kardinolą Vincentą Sladkevičių

Šiais metais sukanka lygiai 100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo ir 20 metų nuo jo gimimo dangui. Ta proga paprašėme kuni...

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojai: siūlome jaunimui aplinką, kurioje nereikia užsitarnauti savo vertingumo

Kuris iš kūrinių – pats vertingiausias? Jei kyla mintys išvardinti kokius nors savo puikius draugus, šeimos narius ar giminaičius, Vilnia...

Brolis Davidas Minot OSB: „Atsitraukiame nuo pasaulio, kad galėtume už jį melstis“

1009 metais Kvedlinburgo analuose aprašant šv. Brunono Kverfurtiečio mirtį buvo pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Visgi tikriausiai ...

Naujai išleidome Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“

Norėdami įsigyti naujai išleistą Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“, rašykite el. paštu zurnalas@ateitis.lt Maldaknygės mi...

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ vadovė s. Jolita Matulaitytė: „Vargstantieji mane išsiugdė“

Ar tikrai gerai pažįstame net ir tas organizacijas, kurių vardus ir veiklą dažnai girdime linksniuojant viešumoje? Štai Caritas, kaip pas...