Katalikiškumas

Iki Mėnulio ir atgal. Karolio skrydis

Atrodo, kiek ironiška kalbėti apie skrydžius, kai jų tiek daug buvo atšaukta. Dar labiau keista kalbėti apie Mėnulį, juk jis toks nepasie...

Pokalbis su Maranata bendruomenės nariais apie Gyvąjį Dievą

Maranata – vos prieš kelis metus įsikūrusi pasauliečių bendruomenė, save priskirianti Katalikų charizminio atsinaujinimo sąjūdžiui. Tokio...

Didieji mūsų laikmečio iššūkiai

Kalbant apie mūsų laiko iššūkius šiandien jų galima būtų įvardyti visą litaniją. Tiek socialinėje, tiek ekonominėje, tiek politinėje ir r...

Tiberiados bendruomenės sesė Dalia: svarbiausia – santykis, o jame netrūksta ir džiaugsmo, ir iššūkių

Belgijoje įsikūrusi brolių ir seserų bendruomenė dažnai sulaukia svečių – grupių ir pavienių asmenų – iš Lietuvos. Bendruomenę dažnai apl...

Kaip Šv. Jono bendruomenei sekėsi įsikurti Lietuvoje? Pasakoja brolis Reno Marija

Turbūt daugelis galėtų įvardyti kokį nors pažįstamą ar žinomą misionierių, kuris atvyko į Lietuvą iš užsienio su misija skleisti Dievo žo...

Ses. Viktorija Voidogaitė CC: „Nematydami kitame žmoguje savo brolio ir sesers, negalime vadintis krikščionimis“

Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Viktorija Voidogaitė pastaruoju metu sulaukia vis daugiau populiarumo feisbuke. „Bandau naudot...

Kristus Kinijoje. Arkivyskupo Aloyzo Jin liudijimas

Prieš lygiai dvejus metus buvo žengtas ryškus Vatikano ir Kinijos derybų žingsnis, kuriuo Apaštalų Sostui buvo pripažinta Kinijos vyskupų...

Kaip suderinti švelnumą ir tvirtumą?

Rašau apie švelnumą ir tvirtumą ne dėl to, kad būčiau bent vieno iš dviejų ekspertas ar pavyzdys. Šie dalykai – labiau nuolatinė mano vid...

Tomas Pilkis: „Maldos gyvenimui ir rutinai būtina turėti dvasinio gyvenimo planą“

Tomas Pilkis šiais metais baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Šią vasarą savanoriauja moksleivių ateitininkų akademijo...

Rimtai apie puikybę su kunigu Algirdu Toliatu

Frazės, jog esi apimtas puikybės, išpuikęs, nėra pačios maloniausios ausiai. Visa tai norėtųsi taikyti savo kolegai, giminaičiui ar kokia...