Katalikiškumas

Benas Lyris: „Pasauliui nereikia didelių mokytojų, reikia liudytojų, kurie būtų šalia“

Kurį laiką sėdžiu parimusi prie nešiojamojo kompiuterio ekrano ir vis nerandu tinkamų žodžių pradėti. Atrodo, kad užduotis pristatyti paš...

Ses. Elena apie Katalikų bažnyčios kronikos leidybos metus: tai buvo Dievo stebuklų laikas

Šešiasdešimt gyvavimo metų švenčianti Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) organizacija vienija Amerikoje gyvenančius lietuvius ir r...

„Exodus“ – tapti vyru dėl kitų

Ši žiema buvo šalta. Ir snieginga. Dvi puikios priežastys sėdėti šiltuose namuose. Trečia – karantinas. Nusprendžiau eiti prieš meškos in...

Ką reiškia būti mylinčiu žmogumi? Kunigo Antano Paškaus literatūrinis palikimas

Kunigas Antanas Paškus be tarnystės bažnyčioje dar buvo ir teologas, ir pedagogas, ir psichologas. Psichologiją kunigas yra dėstęs įvairi...

Iki Mėnulio ir atgal. Karolio skrydis

Atrodo, kiek ironiška kalbėti apie skrydžius, kai jų tiek daug buvo atšaukta. Dar labiau keista kalbėti apie Mėnulį, juk jis toks nepasie...

Pokalbis su Maranata bendruomenės nariais apie Gyvąjį Dievą

Maranata – vos prieš kelis metus įsikūrusi pasauliečių bendruomenė, save priskirianti Katalikų charizminio atsinaujinimo sąjūdžiui. Tokio...

Didieji mūsų laikmečio iššūkiai

Kalbant apie mūsų laiko iššūkius šiandien jų galima būtų įvardyti visą litaniją. Tiek socialinėje, tiek ekonominėje, tiek politinėje ir r...

Tiberiados bendruomenės sesė Dalia: svarbiausia – santykis, o jame netrūksta ir džiaugsmo, ir iššūkių

Belgijoje įsikūrusi brolių ir seserų bendruomenė dažnai sulaukia svečių – grupių ir pavienių asmenų – iš Lietuvos. Bendruomenę dažnai apl...

Kaip Šv. Jono bendruomenei sekėsi įsikurti Lietuvoje? Pasakoja brolis Reno Marija

Turbūt daugelis galėtų įvardyti kokį nors pažįstamą ar žinomą misionierių, kuris atvyko į Lietuvą iš užsienio su misija skleisti Dievo žo...

Ses. Viktorija Voidogaitė CC: „Nematydami kitame žmoguje savo brolio ir sesers, negalime vadintis krikščionimis“

Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Viktorija Voidogaitė pastaruoju metu sulaukia vis daugiau populiarumo feisbuke. „Bandau naudot...