Katalikiškumas

Vytautas Toleikis: ,,Vaclovas Aliulis įkūnijo pačias geriausias tarpukario inteligento savybes“

Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta Dalios Čiočytės ir Gedimino Mikelaičio sudaryta knyga ,,Netituluotas Bažnyčios ambasadorius: atsim...

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Drąsos kurti naują pasaulį!“

Kalbėtis, klausyti ir užrašyti – tai pačios mėgiamiausios mano profesinės veiklos. Todėl nuotraukoje, kur kartu su arkivyskupu Kęstučiu ...

Kun. Robertas Grigas apie pasipriešinimą sovietinei sistemai: „Aš buvau romantikas“

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas Vilniuje, priminė mums seną tiesą – klausykimės vyresniųjų, jų pasakojimų, jų išminties. Gali skambėti ...

Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“

Susitikome su Vidu Abraičiu jam atvykus į Aušros Vartų atlaidus Vilniuje. Prisėdome pasikalbėti apie skaudų Lietuvos istorijai laiką – s...

3 paprasti žingsniai pasiekti šventumą

Man nepatinka skaudama galva. Imu kreivai į visus žiūrėti, nieko nenoriu veikti… Tikriausiai laikų pradžioje Dievas nesukūrė galvos skau...

„Sveika, Marija“ – vienas apmąstymas širdimi

Tradicija yra jėga, kuria galime nugalėti piktojo pagundas tuomet, kai to padaryti nepajėgiame protu. Tradicija bendruomenei virsta įpro...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių

Sigitas Tamkevičius (g. 1938-11-07) – kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikin...

Prisiminimai iš Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje: pokalbis su kun. prelatu Stasiu Žiliu

Stasys Žilys – kunigas, ateitininkas sendraugis, archyvaras, menininkas. Kunigas gimė 1924 m. Dargalių k. Šilalės rajone, tačiau prasidė...

„Christus vivit“ – ar Bažnyčia girdi jauną žmogų?

„Panorau, kad atsidurtumėte dėmesio centre, nes nešioju jus savo širdyje“ – daugiau nei prieš dvejus metus laiške jaunimui rašė popiežiu...

Pabėgėlis siras Jonavoje: svarbiausia, kad išlikome gyvi

Abdulrazzakas – vienas iš pabėgėlių, prieglobstį nuo karo suradusių Lietuvoje. Prieš trejus metus siras kartu su žmona ir dviem vaikais ...