Šeimyniškumas

Rūta ir Justinas Jarusevičiai: „Didžiausia svajonė – kad namai būtų tvirtovė“

Su Rūta, Justinu ir jų mažąja dukrele Liepa susitikome maloniam pokalbiui išsyk po Motinos dienos sekmadienio. Pirmoji Motinos diena esan...

Namų mokykla: kai mama tampa mokytoja

Per nuotolį susijungiant ekranams – virtualiai dalyvaujant pamokose – mokytojai ir bendraklasiai tarsi atkeliauja į kiekvieno mokinio nam...

Devynių kilometrų ilgio svajonė

Noriu pasidalinti viena savo mamos istorija. Keturių vaikų mama Laima Pranskūnaitė Užpelkienė, praėjusiais metais sugalvojo Sausio 13-ąją...

Apie namus namuose

Mielų pašnekovų toli ieškoti nereikia, jie gali gyventi po tuo pačiu stogu, visai čia pat. Pastaruosius kelis mėnesius kartu su sese Egle...

Šiaurės Amerikos ateitininkų vadovas: ateitininkų organizacijoje radau savo gyvenimo kelią

2019 m. rugsėjo mėnesį Studijų savaitgalio metu Dainavos stovyklavietėje Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkime buvo išrinkta na...

Juoktis, augti, svajoti: apie vasarą Berčiūnuose

„Tarp pušų čia kasmet sutiksi tu daug veidų – šviesių šviesių...“, – taip prieš porą vasarų Berčiūnuose stovyklautojams dainavo vadovai....

Didelė Ivanauskų šeima: visada yra su kuo žaisti

Rasti bendrą laisvą laiką, kai Milda neturi veiklos, Monika nešoka, Pijus nedainuoja ir negroja, buvo iššūkis. Galiausiai pavyko – susit...

Pasibeldė ir į vienuolyno duris. Koronavirusas saleziečio akimis

Dažnai gyvenime eikvojame laiką klausdami savęs: „Kas esu?“ Gali visą gyvenimą savęs klausti, kas esi, ir praleisti visą gyvenimą ieškoda...

Aukso viduriukas tarp darbo ir poilsio

PERvargimas – labai dažnas, gal net madingas žodis. Atrodo, kad dabar įprasta nebe PAvargti, bet PERvargti. Šis žodis byloja apie žmogau...

Staskevičiai – apie šeimą, ateitininkus ir namus

Išgirdus Viekšnių pavadinimą, mintyse suskamba dainos žodžiai: „Vardas Paulius“, tačiau po viešnagės šiame miestelyje negaliu nesižavėti...