Tautiškumas

Istorikė dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė: prieš šimtą metų įvykę Steigiamojo Seimo rinkimai Lietuvą įrašė į demokratiškiausių pasaulio valstybių gretas

Prieš šimtą metų, 1920 m. balandžio 14–16 d., Lietuvos žmonės prie balsadėžių rinkosi nusiteikę itin pakiliai. Pasak istorikės, dr. Vilmo...

Poetę, partizanę Dianą Glemžaitę prisiminus

Dianos Glemžaitės likimas – tai ištisos tarpukario Lietuvos jaunosios kartos lemties atspindys. Lemties atsisakyti savo jaunatviškų polė...

Ką mums kalba miškai ir pievos

Mieli skaitytojai, žurnalo turinį nuo šiol papildys rubrika „Nauja karta“, kurioje išskirtinį dėmesį norime skirti moksleivių, ypač žeme...

Ugdyti ne tautiškai, bet tautą. Prof. A. Sverdiolas apie filosofą S. Šalkauskį

„Valstybės gyvenime negalima rimtai pasikliauti vergų psichologija, nes dvasios vergas šiandien gali būti šalininku, o rytoj – spardanči...

Lietuviškoji Roma

Išgirdęs klausimą, kokius miestus galėtume laikyti pasaulio civilizacijos židiniais, neretas išvardytų didžiuosius pasaulio miestus: Lon...

Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė apie Vasario 16-osios gimnaziją: ši lietuviška salelė visuomet bus mano namai

Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė gimė ir augo JAV, o baigusi studijas, Vokietijoje ne tik rado pamėgtą darbą, kurį dirba iki šiol, bet ir an...

Apie tautą ir tautybę. Trijų kartų pokalbis prie lauželio (2 dalis)

Prieš kurį laiką su mielais skaitytojais dalinomės savo pokalbiu prie lauželio apie religiją. Radome kitą progą aptarti tautą ir tautybę...

Apgynę Lietuvą. Nepriklausomybės kovų savanoriai

Kas buvo tie vyrai, kurie kritiniu Lietuvai metu savanoriškai stojo jos ginti? Ką tik susikūrusios Lietuvos, kuri apgulta priešų ne tik ...

Pabėgęs iš caro kariuomenės: Lietuvos savanoris Kazimieras Abukavičius

Sužinojęs apie Lietuvos nepriklausomybę, 1918 m. Kazimieras Abukavičius pabėgo iš caro kariuomenės ir iš Petrapilio namo grįžo su ginklu...

Bailiai į mišką nėjo. In memoriam Vytautas Balsys-Uosis

Nors esu tokio pat amžiaus, kaip į miškus dėl Lietuvos laisvės išėję kovoti partizanai, mano nei protas, nei širdis iki galo nesupranta,...