Tautiškumas

Petras Plumpa: „Kas gi gali suvaržyti krikščionio Dvasią, kuri yra visur esanti Gyvybė?“

Ateinančiais metais Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika minės 50-ies metų jubiliejų. Sovietmečiu pasauliui ji siuntė žinią apie tuometinę...

Gulago geografija: baisiausios vietos žemėje

Minime vieną skaudžiausių datų mūsų istorijoje – Birželio 14-ąją, ženklinančią masinių Lietuvos gyventojų trėmimų pradžią. Padedami dviej...

Mūsų močiučių ekologija

Smagu matyti, kad mes, ypač jauni žmonės, Lietuvoje kasmet vis sąmoningėjame aplinkosaugos ir darnaus gyvenimo būdo srityje. Šitie dalyka...

Viktoras Nakas: „Palyginus su eiliniu amerikiečiu, mano karjeros kelias buvo vingiuotas“

Tie, kurie iš kitų vietovių suvažiuojame į Mičigano valstijoje prie Mančesterio miestelio esančioje Dainavoje vykstančias stovyklas, pavy...

Devyniasdešimtųjų studentai ateitininkai: pokalbis su sendraugiu ateitininku Vygantu Malinausku

Be aibės minėjimų ir Ateitininkų metų šventimo, šiemet prisiminėme ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 1990-ųjų kovo 11 d. Atrodė, kad...

Istorikė dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė: prieš šimtą metų įvykę Steigiamojo Seimo rinkimai Lietuvą įrašė į demokratiškiausių pasaulio valstybių gretas

Prieš šimtą metų, 1920 m. balandžio 14–16 d., Lietuvos žmonės prie balsadėžių rinkosi nusiteikę itin pakiliai. Pasak istorikės, dr. Vilmo...

Poetę, partizanę Dianą Glemžaitę prisiminus

Dianos Glemžaitės likimas – tai ištisos tarpukario Lietuvos jaunosios kartos lemties atspindys. Lemties atsisakyti savo jaunatviškų polė...

Ką mums kalba miškai ir pievos

Mieli skaitytojai, žurnalo turinį nuo šiol papildys rubrika „Nauja karta“, kurioje išskirtinį dėmesį norime skirti moksleivių, ypač žeme...

Ugdyti ne tautiškai, bet tautą. Prof. A. Sverdiolas apie filosofą S. Šalkauskį

„Valstybės gyvenime negalima rimtai pasikliauti vergų psichologija, nes dvasios vergas šiandien gali būti šalininku, o rytoj – spardanči...

Lietuviškoji Roma

Išgirdęs klausimą, kokius miestus galėtume laikyti pasaulio civilizacijos židiniais, neretas išvardytų didžiuosius pasaulio miestus: Lon...