Visuomeniškumas

Dvi neįprastos kelionės karantino metu

Karantino situacija pakeitė mūsų judėjimo įpročius, galimybes ir tempus. Negalime ne tik keliauti į kitas šalis, tačiau keičiasi ir papr...

Žmogus – savo laikmečio įkaitas?

Jaunam žmogui šiandien tenka spręsti neįveikiamą lygtį. Viena vertus, kaip niekada anksčiau ne tik darbo rinkoje, bet ir asmeniniame gyv...

Ką reiškia būti lietuviu Liuksemburge? Marijos Zaleskytės istorija

Kaip išlikti lietuviu ir kaip būti aktyviu ateitininku gyvenant Liuksemburge?  Savo kasdienėmis patirtimis ginant tikėjimą dalin...

„Ateikite, žmonės, džiugūs, iškilmingi“

Kai mąstome apie artėjančias šventas Kalėdas, norisi patirti tai, apie ką giedama kalėdinėse giesmėse – ateiti džiugiems ir iškilmingiem...

Gamtosaugos problemų sprendimo keliai ir keleliai

Gamtosauga žada būti vienu svarbiausių XXI amžiaus klausimu, ypač mūsų kraštuose. Problemos sprendimas, kaip ir visų didžiųjų problemų, ...

Kristina Volertienė apie pasiruošimą 2020 m. Šiaurės Amerikos Šokių šventei: darbų tempas greitėja

Vienas iš populiariausių didesnio masto išeivijos lietuvių renginių yra kas ketverius metus rengiamos Šokių šventės. Jos pradėtos organi...

Kaip tartis neužrūstinant savo pašnekovo?

Šis tekstas yra paremtas Ivane Javakhishvili Tbilisio valstybinio universiteto dėstytojo Tornike Nodzadze’s paskaitų bei seminarų medžia...

Emilija Pundziūtė-Gallois: „Kūryba tampa prasminga tuomet, kai ja daliniesi“

Kai kurie žmonės taip puikiai išnaudoja jiems skirtą laiką, kad galima įtarti jų dienas turinčias daugiau negu 24 valandas. Emilija Pund...

Aktyvi grėsmė žodžio laisvei: Hobbes’o ir Millio akistata

Žodžio laisvės diskursas yra aktualus ir reikšmingas demokratiškos visuomenės kūrime. Tai būtina ne tik modernėjimo eigai, bet ir darnio...

Išgirsti Gretą Thunberg. Šešiolikmetės streikas už mūsų ateitį

Klimato krizė: nebėra laiko nerūpestingumui Ginčytis, ar tikrai klimato kaita, o dabar ir krizė, yra reali – beprasmiška, nes tai tap...