Naujienos

Ką reiškia teigti, kad tikėjimas turi būti racionalus? Ar tikėjimas ir mokslinis mąstymas yra nesuderinami? Kaip teologija gali pagilinti krikščioniško tikėjimo tradicijos supratimą ir vertinimą?

Skaityti daugiau

Koks kilnus vardas universitetui yra „alma mater“ – „maitinanti motina“! Šį, dar pagonišką, įvaizdį krikščionybė perėmė, maitinančia (išganytojo) motina pavadindama Švč. Mergelę Mariją, bet palikdama tą patį įvaizdį vienam iš savo gražiausių kūrinių – universitetui. Tai žinoti reikia ne vien tik konstatuoti, kaip toli esame nuo originalaus universiteto supratimo.

Skaityti daugiau

Šis klausimas gali iškilti tiek moksleiviui, tiek studentui. Kodėl aš turiu veikti šiame sąjūdyje, kai yra kitos jaunimo organizacijos? Kas padaro ateitininkų veiklą giliai vertinga man ir mano kartos jaunimui? Ar revoliuciniai bei evoliuciniai šuoliai moksle, socialinėj santvarkoj bei kitur nepakeitė ateitininkijos idealų bei jos uždavinių vertės?

Skaityti daugiau