Naujienos

Kiekvienas esame diskutavę su draugais ar internete. Turbūt pastebėjote, kad konstruktyvi diskusija kažkodėl nepavyksta, o po jos būni susipykęs su oponentu. Kviečiu kartu apžvelgti kai kurias diskutavimo klaidas, kurios ją paverčia eiliniu ginču, sukeliančiu nesantaiką ir neduodančiu diskutuojantiesiems nieko gero.

Skaityti daugiau

Tikriausiai ties šiuo paradoksu – vidury tamsos akinamai spindinčiais spinduliais – ir prasideda mano mintys apie gailestingumą. Juk dažniausiai gailestingumas yra tai, ko nesitikime. Jis aplanko didžiausioj sielos tamsoj, kai atrodo, kad išeities nebėra, ir visi aplinkui nusisukę, kai skendime nuodėmėje.

Skaityti daugiau

Šiandien drįstu su jumis pasidalyti šeštokės tekstu, turėjusiu būti literatūros almanache, bet nespėjusiu ten pabūvoti. Užtat šiandien tapusį brangiu prisiminimu. Ir „Ateities“ almanacho dalimi. Tai istorija apie kūrybą ir nepaaiškinamai stiprią jos galią. Istorija, atskeidžianti kūrybos dvasingumą ir parodanti, kaip svarbu vaikui (o gal ne tik jam?) kūrybiškumą suvokti ir perteikti konkrečiais fiziniais įvaizdžiais. Parodanti, kad nieko nėra nelogiško ir neįmanomo.

Skaityti daugiau