Naujienos

Kaip ir kasmet sausio 12-ąją vilniečiai ir svečiai rinksis prie Seimo rūmų, televizijos bokšto, radijo ir televizijos komiteto.  Čia vėl bus deginami laužai, dainuojamos dainos, dalijama karšta arbata... Šių prisimintinų dienų išvakarėse kalbame su Vilniaus universiteto profesoriumi Arūnu Ramanavičiumi, kuris, tuomet būdamas studentas,  per televizijos bokšto šturmą buvo sužeistas, o kulkų skeveldras iki dabar nešiojasi.

Skaityti daugiau

Ką reiškia teigti, kad tikėjimas turi būti racionalus? Ar tikėjimas ir mokslinis mąstymas yra nesuderinami? Kaip teologija gali pagilinti krikščioniško tikėjimo tradicijos supratimą ir vertinimą?

Skaityti daugiau

Koks kilnus vardas universitetui yra „alma mater“ – „maitinanti motina“! Šį, dar pagonišką, įvaizdį krikščionybė perėmė, maitinančia (išganytojo) motina pavadindama Švč. Mergelę Mariją, bet palikdama tą patį įvaizdį vienam iš savo gražiausių kūrinių – universitetui. Tai žinoti reikia ne vien tik konstatuoti, kaip toli esame nuo originalaus universiteto supratimo.

Skaityti daugiau