Naujienos

Šis klausimas gali iškilti tiek moksleiviui, tiek studentui. Kodėl aš turiu veikti šiame sąjūdyje, kai yra kitos jaunimo organizacijos? Kas padaro ateitininkų veiklą giliai vertinga man ir mano kartos jaunimui? Ar revoliuciniai bei evoliuciniai šuoliai moksle, socialinėj santvarkoj bei kitur nepakeitė ateitininkijos idealų bei jos uždavinių vertės?

Skaityti daugiau

Ko gero, ne vienam Kalno pamokslo palaiminimai atrodo kaip nelaimingiesiems – liūdintiesiems, vargšams, persekiojamiesiems – skirtas Rojaus ir ten laukiančių „kompensacijų“ už Žemėje patirtus vargus pažadas. Tačiau Kalno pamokslas yra orientuotas pirmiausiai į dabartį. Kalno pamoksle esantys palaiminimai iš tiesų yra paraginimai gyventi taip, kad dar būdami Žemėje patirtume buvimo Dievo apvaizdoje džiaugsmą, bibline prasme – jaustumėmės palaiminti

Skaityti daugiau

Esame krikščionys ne todėl, kad nusipelnėme daugiau nei kiti, bet todėl, kad žinome, jog visi esame pažeisti nuodėmės ir tik sekimas paskui Jėzų yra tikras kelias, tiesa ir gyvenimas. Tad ir popiežiaus apaštalinį paraginimą raginu perskaityti ne kaip instrukciją apie „juos“, bet kaip rekolekcijų tekstą apie tai – kaip labiau mums įaugti į Dievo meilę.

Skaityti daugiau