2018 Kovo 20 d.

Atgal

Julius Šalkauskas gimė 1931 m. gegužės 11 d. Kaune garsioje prof. Stasio Šalkauskio ir Julijos Paltarokaitės-Šalkauskienės šeimoje.
Be gausybės lietuvių, rusų ir anglų kalba publikuotų fizikos srities straipsnių J. Šalkauskas rašė gamtos dėsnių, mokslo ir tikėjimo, tautinės kultūros ir istorijos, skautybės temomis, išleido prisiminimus apie savo tėvą filosofą prof. Stasį Šalkauskį.
J. Šalkauskis aktyviai dalyvavo Fizikos instituto Sąjūdžio grupės veikloje, Sausio 13-osios įvykiuose, įvairiuose tautiniuose sambūriuose, akcijose. Buriavimas, keliavimas, kraštotyrinės ekspedicijos – neatsiejamos J. Šalkausko gyvenimo sritys.

„Pastaraisiais metais, įvertinęs fizikos, kosmologijos, psichologijos ir biologijos mokslų duomenis, įsitikinau, kad pasaulis, gyvybė ir žmogaus dvasia negalėjo spontaniškai atsirasti iš pirminio chaoso, o turėjo būti sukurta genialaus Kūrėjo. Didžiausias mano patirtas stebuklas – Nepriklausomybės atgavimas ir Sovietų sąjungos subyrėjimas. Visatoje gamtos ir gyvybės bei dvasios dėsnių pavidalu glūdi tokia milžiniška informacija, kuri iš chaoso niekaip negali savaime atsirasti. Virš visko sklendžia nuostabi Kūrėjo dvasia.“ (J. Šakauskas. Prasmės beieškant)

Informuojame, jog Amžinatilsį J. Šalkauskas bus pašarvotas šiandien, 18:00 šv. Jonų bažnyčioje. Laidotuvės trečiadienį (kovo 21 dieną): 14:00 Mišios, 15:00 išlydėjimas į Saulės kapines