Naujai išleidome Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“

Norėdami įsigyti naujai išleistą Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“, rašykite el. paštu zurnalas@ateitis.lt

Maldaknygės minkštais viršeliais vieneto kaina – 3 Eur.

Toliau pateikiame kun. Nerijaus Pipiro, Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų vicepostulatoriaus, mintis apie naujai išleistą maldaknygę ir jos autorę:

Lapkričio mėnesį „Ateities“ leidybos centras naujai išleido Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės parengtą maldaknygę „Marija, gelbėki mus“. Tai jau ketvirtoji šios didžiausiu tiražu išleistos ir į daugybę pasaulio kalbų išverstos knygos laida lietuvių kalba. Simboliška, kad naujas maldaknygės leidimas pasirodo minint Ateitininkų metus – Adelė Dirsytė pati buvo mokytoja ateitininkė.

Kaip yra pažymėjęs kun. prof. Kęstutis A. Trimakas, šioje maldaknygėje surašytos ne tik maldos. Už jų slypi pasaulėžiūra, platus ir gilus žvilgsnis. Čia akivaizdžios dvi žmogaus išgyvenamos tikrovės: dieviškoji ir žmogiškoji. Savo konkrečią žmogiškąją tikrovę Adelė stengiasi derinti su Dievo valia, dieviškąja tikrove. Į Dievą nukreipti prašymai, iš Jo visko tikimasi.

Jėzus Kristus, Mesijas, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, dalyvauja visose žmogiškose patirtyse, taigi ir tremtyje. Savo gyvenimu, kančia, mirtimi ir prisikėlimu Jis išgelbėjo žmoniją ir pašventino: tremtis per Jį tampa keliu į Dievą, pašventinančiu ir išgelbstinčiu keliu. Tremties, išbandymų laikas – pirmiausia laikas su Kristumi. Būtent taip šį iššūkį išgyvena pati Adelė.

Ši knygelė, kuriai, reikia tikėtis, atsiras vietos kiekvieno lietuvio namuose, ir šiandien teprimena, kad, kaip ir Marijos, taip ir mūsų visų kiekviena gyvenimo diena turi būti tiesiog Kristus.

Maldaknygės šalia „Ateities“ žurnalų – dydžiui įsivaizduoti 🙂

Susiję straipsniai

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.