Kviečiame teikti kandidatus almanachui „111 ateitininkų Lietuvos ir pasaulio istorijoje“
2020-uosius Seimas paskelbė Ateitininkų metais, tačiau pandemija apribojo galimybes juos paminėti. Tai padaryti bus galimybė kitąmet, Ateitininkų federacijai skaičiuojant 111-uosius veiklos metus.
Šia proga planuojamas išleisti almanachas „111 ateitininkų Lietuvos ir pasaulio istorijoje“, kurio tikslas: modernios Lietuvos valstybės istoriją, svarbiausius jos kultūrinius, socialinius bei politinius virsmus papasakoti pasitelkiant skirtingais laikotarpiais aktyviai veikusius ateitininkus, kurie prie šių virsmų prisidėjo savo talentais ir darbais.

Kaip atrodys almanachas?

111 Ateitininkijos veiklos metų bus apžvelgti pristatant 111 ateitininkų nuveiktus darbus.

Kiekvieną iš 111 pasakojimų sudarys savo laikmetį atstovaujančio ateitininko nuotrauka ar iliustracija ir tekstas šalia jos. Tekstai bus skirti pristatyti ne biografinėms detalėms, o pasirinktų herojų konkretiems darbams dėl Lietuvos gerovės. Pristatydami kiekvieną ateitininką, pažvelgsime ir į tuometinę situaciją pasaulyje – vyravusius kultūrinius, socialinius, politinius kontekstus – tai padės geriau suprasti herojų pasirinkimus. Pašnekovus, jei tik bus galimybė, kalbinsime, tuo tarpu pirmųjų dešimtmečių ateitininkų veiklą aptarsime remdamiesi jų pačių, amžininkų ar istorikų komentarais, kviesime dabartinius ateitininkus bei istorikus svarstyti apie istorinių asmenybių įtaką ir įkvėpimus šiandienai.

Ateitininkai – pasaulio lietuvių bendruomenes iki šiol jungianti tvirta gija, norime ją dar sustiprinti jubiliejiniais 111 veiklos metais, todėl pusę šio leidinio turinio skirsime išeivijos ateitininkams ir jų veiklai.

Kaip teikti kandidatus?

Kandidatus alamanachui gali teikti visi Ateitininkų federacijos nariai ir organizacijos bičiuliai iki gruodžio 24 d. siųsdami laišką el. paštu vytautas.raskauskas@gmail.com.

Vienas asmuo gali siūlyti neribotą skaičių kandidatų.

Pageidautina, jog teikdami kandidato vardą ir pavardę kartu nurodytumėte, kuriems iš 111 ateitininkijos istorijos metų galėtume siūlomą kandidatą priskirti. Tiksliau sakant, kuriais metais kandidatas ypatingai pasižymėjo ar kuriuos metus geriausiai iliustruotų būtent šio asmens veikla. Pavyzdžiui, 1947 m. ateitininkas, partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas kirto Geležinę uždangą, kad apie sunkią lietuvių padėtį informuotų Laisvąjį pasaulį. Arba 1989 m. Atkuriamajame Lietuvos ateitininkų federacijos suvažiavime pirmininku išrinktas dr. Arvydas Žygas.

Jeigu dėl metų ir nuveiktų darbų neapsisprendžiate, tačiau manote, jog vienas ar kitas kandidatas būtinai turi būti almanache – neabejodami siūlykite kandidatūrą ir nuspręsime kartu.

Norite tapti almanacho kūrybos finansiniais dalininkais? Jūsų parama labai laukiama almanacho rengimo bei leidybos darbams.

Daugiau informacijos kreipkitės į almanacho idėjos sumanytoją ir rengėją – žurnalo „Ateitis“ redaktorių Vytautą Raškauską el. paštu: vytautas.raskauskas@gmail.com

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.