Tautiškumas

Vincentas Palubinskas: be Lietuvos esu niekas

Vincentai, ar seniai ir kokiais tikslais iš Lietuvos išvykai į Belgiją? Ką dabar veiki? Mano istorija nėra išskirtinė, ji gan dažna. P...

Nenusilenkę prieš netiesą

Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondas kasmet organizuoja finansinę paramą moksleiviams, kurie nori būti ugdomi patriotiškomis...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ: „Kronikos“ pagalba apie mūsų vargus sužinojo visas pasaulis

Kovo 19-ąją sukako 50 metų nuo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ gimimo. Tądien, 1972 m., Simne išleistas pirmasis Kronikos numeris....

Baudžiamoji byla Nr. 345 – didysis KGB galvos skausmas

Baudžiamąja byla Nr. 345 KGB buvo įvardintas slapto leidinio – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ – leidėjų bei platintojų sekimo ir ...

Petras Plumpa – saugumiečių Chameleonu vadintas, bet savo įsitikinimų niekada nekeitęs

Minėdami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį praėjusiame „Ateities“ numeryje pradėjome publikuoti epizodus apie konkrečius žmo...

1972-ųjų liepsnos pašvaistė žėruoja mūsų kartos atmintyje

50 metų atstumas nutrina gyvus įspūdžius ir palieka tik atsiminimų nuotrupas. Bandau susikaupti ties 1972-ųjų įvykiais, prisiminti kelius...

Leitenantė Rūta Visockytė: generolai be gerai parengtų pavaldinių mūšių nelaimi

„Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk“ – tokiais žodžiais ir kardo prilietimu liepos 8-ąją Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prisiekė n...

Ateitininkų federacijos vaidmuo karinės agresijos prieš Lietuvą metu

Nors ir labai norime, bet karo tematikos šiomis dienomis išvengti negalime. Pasiruošimas karui nėra jo laukimas. Šįkart apie tai, kaip as...

Vidmantas Vitkauskas apie Juozą Lukšą-Daumantą: „Ne vien tik ginklas lemia herojiškas žmogaus savybes“

Vidmantas Vitkauskas – Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius, naujos knygos „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ au...

JAV kario Martyno Barškėčio įspūdžiai iš NATO misijos Lietuvoje

Martynas Barškėtis – išeivijos lietuvis, po mokyklos nusprendęs atlikti tarnybą JAV kariuomenėje. Nors turėjo aukščio baimę, jis buvo ruo...