Ateitis Nr. 4, liepa-rugpjūtis

Šiais metais minime ypatingą susitikimą, įvykusį Lietuvoje prieš 30 metų – popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališką vizitą į Baltijos šalis. Apsilankymo metu popiežius Kauno Dariaus ir Girėno stadione surengė atskirą susitikimą su Lietuvos jaunimu. Pirmieji jo žodžiai jiems buvo: „Kaip troškau šio susitikimo!“. Jaunimui jis linkėjo: „Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi! Todėl ir popiežius trokšta, kad būtumėte laimingi. Jis ateina Kristaus vardu parodyti tikrojo džiaugsmo kelią.“ Jaunas žmogus, ieškantis savo pašaukimo, kuriantis gyvenimo pamatus, ugdantis dorybes, visada itin rūpėjo šventajam Jonui Pauliui II – jis globojo jaunimo grupeles būdamas kunigas, šią praktiką tęsė vyskupaudamas, tapęs popiežiumi taip pat rūpinosi jaunimu, jo iniciatyva buvo pradėtos rengti Pasaulio jaunimo dienos, į kurias, šiais metais vyksiančias Lisabonoje, vyksta daugelis žurnalo skaitytojų. Šis numeris kviečia ir tuos, kurie vyksta į Pasaulio jaunimo dienas, ir tuos, kurie šiame renginyje nedalyvaus, leistis į susitikimą su jaunais, tvirtais tikėjime, ramiais pašaukime žmonėmis bei iniciatyvomis, kviečiančiomis skleisti savo talentus, leistis į piligrimystes, svajoti, laukti, ieškoti tikrojo džiaugsmo. Maloniai skaitykite ir vis apsidairykite – auginantys susitikimai visada čia pat.

Turinys

 

Viršelio istorija

Teresė Bernatonytė. „Tikiu – imu“: apie pašaukimą ir tikėjimą su diakonu Linu Braukyla

Pasaulio jaunimo dienos

Emilija Karčevska Pasaulio
jaunimo dienos – tradicija, gimusi iš meilės jaunimui

Vilija Tauraitė Skaitmeninės
kartos palaimintasis, globosiantis Jaunimo dienas iš Dangaus

Augustė Žičkytė Lietuvos
jaunimo dienų choro vadovė Živilė Matulevičienė: „Esame tiesiog pašaukti būti,
būti Bažnyčioje“

Knygų lentyna

Neringa Micutaitė Dr.
Jūratė Micevičiūtė. Pažinti šv. Ignacą Lojolą per piligrimystę

Katalikiškumas

Aistė Karpytė Kun. Edvard
Rynkevič:
Išpažinties sakramentas yra skirtas susitaikyti su
mylinčiu Tėvu

Laurynas Jacevičius
Biblijoje veikia Laiškas Filemonui? Įsivaizduojamas draugų pokalbis

Šeimiškumas

Teodora Jurčytė-Šukaitienė Gimę
šeimai tą pačią dieną – žemaičių Monikos ir Pauliaus Lizdenių šeimos liudijimas

Visuomeniškumas 

Karolina Sadauskaitė-Varnelė Dievo
Gailestingumas už 16 tūkstančių kilometrų: Pasaulinis Dievo Gailestingumo
kongresas Samoa saloje

Inteligentiškumas
Laurynas Jacevičius Nedirbsi jokio atvaizdo!? Katalikės ir evangeliko
reformato diskusija

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.