Ateitis nr. 8, Spalis

8-ojo „Ateities“ numerio viršelį puošia du bičiuliai – mokytojas Paulius Auryla ir buvęs jo mokinys Remigijus Žiogas, kuriuos kalbina Vytautas Raškauskas. Praėjus 16 metų nuo mokyklos baigimo, Remigijus sako: jeigu ne Paulius, būčiau nuėjęs šunkeliais. Tiesa, pats Paulius apie savo nuopelnus atsiliepia kukliai, užsimindamas, kad ir patys Viekšniai, ir juose gyvenančios šeimos, ir ten susiklosčiusi ateitininkiška tradicija prisideda prie to, kad šis miestas Lietuvai dovanoja tiek talentingų žmonių.

Guoda Kliučinskaitė apie tarpusavio bičiulystę bei namų įtaką gyvenimo pasirinkimams kalbina tris brolius Kukulskius: skubiosios medicinos gydytoją Audrį, aviacijos inžinerijos studentą Daumantą ir ekonomikos bei politikos studijas pasirinkusį Vytautą. Broliai dalinasi, kad iš šeimos gavo aiškią nuorodą, jog, norint gyventi laimingą ir prasmingą gyvenimą, labai svarbu neieškoti jau pramintų takų, bet eiti ten, kur yra sunku – kuo labiau per išbandymus.

Psichologas Arūnas Žiedelis atkreipia dėmesį, jog pirmas žingsnis į perdegimo prevenciją – suvokti, kad negalime visko. Arūnas Vilniaus universitete apgynė disertaciją apie psichologinius veiksnius, lemiančius slaugytojų įsitraukimą į darbą, tad žurnalo bendradarbė Karolina Bagdonė jį klausia apie tyrimo etapus, slaugytojų savijautą ir perdegimo sindromo iššūkius.

Natūralaus šeimos planavimo asociacijos įkūrėja Elena Kosaitė-Čypienė pastebi: „Lytiškumo ir vaisingumo reikia ne saugotis, bet juos saugoti“. Goda Kotryna Jokubauskienė ją klausia apie natūralaus šeimos planavimo keliamus iššūkius ir teikiamus privalumus bei lytiškumą ir jaunosios kartos ugdymą Lietuvoje. Šią temą Goda Kotryna Jokubauskienė tęsia apie skaistumą šnekėdama su Neringa ir Tomu Kurapkaičiais. „Skaistumas – žodis, kurį išgirdus vieni atsidūsta, kiti susigėsta, o dar kiti nusijuokia. Turbūt pripažinsime, kad nelengva kalbėti apie tai, ką nelengva ir įgyvendinti. Tad šiandien bandome griauti nepatogumo, nejaukumo, gėdos sienas ir kalbėtis apie skaistumą paprastai bei žmogiškai“, – tekstą pristato Goda Kotryna Jokubauskienė.

Kreipdamasis į Ateitininkų federacijos suvažiavimo dalyvius, federacijos vadas Vytis Turonis sakė: „Žinokite, kad Jūsų jaunatviškas idealizmas ir energija, Gyvosios Dvasios vaisiai Jumyse, yra reikalingi pasauliui jau dabar! Drąsiai dalinkitės savo dovanomis ir būkite džiaugsmingu balsu, kuris liudija Viešpaties kūrybos grožį.“ Naujausiame „Ateities“ numeryje – visa Vyčio Turonio kalba.

Apie benediktinų vienuolyno Lietuvoje atkūrimą ir benediktiškąjį dvasingumą Aušra Čebatoriūtė Palendriuose kalbino brolį Davidą Minot OSB. „Atsitraukiame nuo pasaulio, kad galėtume už jį melstis“, – sako brolis Davidas, kartu kviesdamas ir mus visus apsilankyti vienuolyne ir atgauti dvasios ramybę bei atrasti vienybę su Dievu.

Žurnale rasite Igno Stanevičiaus tekstą pavadinimu „Kristus Kinijoje. Arkivyskupo Aloyzo Jin liudijimas“. Kinijos Katalikų Bažnyčia iki šiol tebėra susiskaldžiusi, trūksta vyskupų, tebesitęsia valdžiai nepaklusnių dvasininkų persekiojimai ar net dingimai. Kaip esant tokioms sąlygoms Bažnyčia sugebėjo išlikti? Kaip į katalikybę žiūri patys kinai? Į šiuos klausimus Ignas mėgina atsakyti remdamasis Šanchajaus arkivyskupo Aloyzo Jin, išgyvenusio Bažnyčios transformaciją Kinijoje, liudijimu.

Naujausiame „Ateities“ numeryje Aušra Čebatoriūtė pristato pokalbį su kun. Gediminu Kijausku SJ, 65 metus tarnavusiu išeivijoje ir šią vasarą atšventusiu 90-ąjį jubiliejų, taip pat ir 60-ąją tarnystės kunigu sukaktį. Kunigas drąsina skaitytojus: „Kai nesiseks – nebijokit, atsikelkit ir eikit toliau meilės keliu.“

Tarpukario filosofas, poetas ir intelektualas Antanas Maceina savo darbuose tyrinėja įvairias temas: gilinasi tiek į kultūros filosofiją, socialinį teisingumą, tiek į religijos, kalbos filosofiją, teologiją. Apie šio autoriaus aktualumą šiandien ir jo darbų unikalumą Karolina Sadauskaitė kalbina filosofą Dalių Jonkų. Kitame tekste ji taip pat pristato žurnalo bičiulių perskaitytas ir rekomenduojamas knygas. Kas šiandien mums atsako į klausimą – ką skaityti? Literatūros kritika, besislepianti, deja, vis mažiau skaitomuose leidiniuose ir dažnai per daug mokslinė, sunkiai įkandama? Knygų reklama užsiimantys nuomonės formuotojai socialiniuose tinkluose? Deja, daugeliui jų svarbiau gražiai knygą nufotografuoti nei išsamiai aptarti ar atsakingai rekomenduoti. Karolina siūlo alternatyvą.

Augustė Žičkytė rašo apie literatūrinį poeto Salio Šemerio triukšmą. Anot Augustės, XX a. trečiasis dešimtmetis – modernaus, savo kalba trokštančio kalbėti pasaulio laikas. Naujumo, tikrumo, tiesos troškimas ne vieną kūrėją vedė reformų, triukšmo, skandalų keliu. Ne išimtis ir poetas avangardistas, „Keturvėjininkų“ sambūrio dalyvis Salys Šemerys (1898–1981, tikr. Saliamonas Šmerauskas).

Ignas Kriaučiūnas pristato Antaną Šapalą – ateitininkų vadą, kalintą Štuthofe. „Vargšas inžinierius Šapalas! <…> Visas pajuodęs nuo iškankinimų ir nuovargio, o pluša pamiršęs save. Su epidemininkais ligoniais guli, dalijasi duonos trupiniu, velka iš miesto jiems patalynę ir lovas. Niekas jo nematė surūgusio, tik besišypsantį, tik juokus beišdarantį“, – taip apie Prienų krašto sūnų, ateitininką ir Štuthofo kalinį savo atsiminimuose rašo kunigas Stasys Yla.

Naujausioje „Ateityje“ rasite ir Ignės Kuzmickaitės bei Roko Ka\valiausko rašinius tema „Ką man reiškia Ateitininkų metai?“ – tai „Ateities“ rengto konkurso 1 vietos nugalėtojų darbai.

Naujausią žurnalo „Ateitis“ numerį kviečiame įsigyti Katalikų pasaulio knygynuose Vilniuje ir Šventojo Kazimiero knygyne Kaune arba prenumeruoti mūsų svetainėje, skiltyje „Prenumerata“.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.