BC „Lietuva“

Šimtmečio proga buvo pasiūlyta ne viena idėjai Lietuvai. Konkrečiai tuo rūpinosi nacionalinis projektas „Idėja Lietuvai“. Dauguma iš jų buvo ekonominio…

„Užtrauksim naują giesmę“: Ateitininkų choras

Šimtmečio Dainų šventė yra kaltininkė, kodėl praeitą vasarą gimė idėja kurti Ateitininkų chorą. Tai tapo vieta, kur susirenka visų kartų,…

Apie dvi kadencijas Ateitininkų federacijos pirmininko pareigose. Brigita Čiužaitė kalbina Vytį Turonį

Balandžio 6–7 d. Kaune vyks Ateitininkų federacijos suvažiavimas, kuriame bus renkama nauja valdyba bei pirmininkas. Priešais jus – Brigitos Čiužaitės,…

Kelionė į T. Mertono vienuolyną bei centrą JAV: džiaugsmingą pilnatvę prisimenant

Pastaruoju metu vis dažniau prisimenu bičiulių, net, sakyčiau, draugų bendruomenę, lydėjusią ir tebelydinčią jau gerus dešimt metų. Trapistų vienuolis Thomas…

Džiazo muzikantas Remis Rančys: „Naujumas nėra kriterijus, man svarbiau perteiktas grožis, emocija, mintis ir estetika“

Pokalbio metu už Remio nugaros, žydro dangaus fone, linguoja palmės. Už mano nugaros, pilkumoje, nepajudinami styro Vilniaus dangoraižiai. Džiazo muzikantas,…

MAS pirmininkas Balys: drąsus meile gyventi

Į mudviejų pokalbį Balys atėjo segėdamas studento ateitininko ženklelį. Jo laikysena kaskart liudija, kad yra šviesių, kilnių jaunuolių, kurie drįsta…

Psichologė Ieva Aukštuolytė: „Nerimas ir stresas – natūralūs mūsų gyvenimo palydovai“

Šiandien visi skubame, lekiame, esame nuolatiniame įvykių sūkuryje, į kurį ypač įsitraukia jaunas žmogus, siekiantis ir mokytis, ir dirbti, ir…

Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas: „Ateitininkijai reikia didelių ambicijų“

Nuo 2023 m. rudens Ateitininkų federacijos sekretoriatui vadovauti pradėjo studentas ateitininkas, filosofijos magistrantas Ignas Kriaučiūnas. Jis pakeitė ilgametę sekretoriato darbuotoją,…

Tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeimyniškumas – 5 ateitininkų principai
Pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis: „Išvien turime dirbti“

Kaip pristatyti kokio nors rašytojo ar, dar daugiau, rašančio kunigo, vyskupo gyvenimą? Gyvenimą, kurio gylį bei plotį vargiai riboja laiko…

Nuodėminga, bet reikalinga

Reportažas apie kunigo turtus, vaikus ir apskritai Bažnyčios nuodėmes yra pasmerktas tūkstančiams klikų ir karštoms diskusijoms. To ir siekia dauguma…

Naujas Ateitininkų federacijos pirmininkas Gediminas Plečkaitis: „Kiekviena pozicija organizacijoje suteikia vis kitokį matymo kampą“

Balandžio 6–7 dienomis istoriniuose Ateitininkų rūmuose Kaune vyko ypatingas renginys – Ateitininkų federacijos suvažiavimas. Į jį bendrauti, išgirsti, pasidalinti, susipažinti,…

Ar istorinė atmintis – tautos stiprybės šaltinis?

Mes Lietuvos himne giedame: „Iš praeities Tavo sūnūs/Te stiprybę semia.“ Ir, iš tiesų, be istorinės atminties neįsivaizduojame tautiškumo ir tautinės…

Politinis asmens pasirinkimas aukotis – idėja ar reali galimybė?

Jeigu reikėtų sugrįžti dešimt ar dvidešimt metų atgal, turbūt mažai kas tada būtų patikėjęs, jog gyvensime tokiais nesaugiais laikais. Įstojus…

In Memoriam Apolonijai Nistelienei

(1925 m. rugpjūčio 6 d., Kaunas – 2023 m. rugsėjo 14 d., Kaunas) Atėjau čionai atkentėt kančios už laimę būti…

Teesie Tavo valia, teesie Tavo valia

Dar ne Telšiuose Į Telšius išvažiavau ašarodama ir dantimis grieždama, tačiau dabar esu laiminga. Tai turbūt ir būna pats pirmas…

Ekspedicija į JAV sėkminga. Pristatome jums FOCUS

Kas yra FOCUS? Atsimenu, kažkada seniai, gal kai pradėjau antrą kadenciją Studentų ateitininkų sąjungos valdyboje, Žemaitijos ateitininkų patriarchas Paulius Auryla…

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.