Poetę, partizanę Dianą Glemžaitę prisiminus

Dianos Glemžaitės likimas – tai ištisos tarpukario Lietuvos jaunosios kartos lemties atspindys. Lemties atsisakyti savo jaunatviškų polėkių ir atsidėti žūtbūtinei kovai, kurios fiziškai laimėti gal ir nebuvo įmanoma, bet kurios reikalavo tiesos ir teisingumo troškulys jaunose širdyse.

Diana Glemžaitė, kuriai mylimas studijas teko iškeisti į partizanišką kasdienybę, visgi neapleido savo talentų – eilėmis fiksavo to meto skaudžią tikrovę ir kėlė kovos bičiulių bei juos palaikiusiųjų dvasią, o ir piešti Diana nepamiršo – apieškant bunkerį jau po jos ir bičiulių žūties, buvo rasti jos ir vyro Juozo portretai, kuriuos skaitytojui pateikiame prie šio teksto.

Kaip tik dėl šių dviejų bendražygių meilės istorijos nusprendėme prisiminti ir pagerbti Dianą vasario mėnesio numeryje, kai, be visų kitų progų, Lietuvoje mėgstama švęsti Valentino dieną. Pamanėme, kad ši istorija geriau nei kuri kita gali atspindėti meilės kelią – is džiaugsme, ir varge. Du partizanai, slapta susituokę, gyvenę ir kovoję – kartu pasitiko ir savo tragišką lemtį. Tad toliau pateikiame trumpą D. Glemžaitės giminaitės, Pandėlio Šv. Onos ateitininkų kuopos globėjos Eglės Glemžienės tekstą, paskirtą partizanės, poetės atminimui.

Artėjant valstybinėms šventėms atsigręžiame į laisvės kovotojus, partizanus. Norėtųsi prisiminti vyro tetą, poetę, partizanę Dianą Glemžaitę, kurios žūties 70-ąsias metines neseniai minėjome.

Diana Romualda Glemžaitė-Bulovienė gimė 1925 m. spalio 29 d. Zarasų rajone, Degučių kaime, girininko Mykolo ir Onos Glemžų šeimoje. Diana baigė Pandėlio pradžios mokyklą, mokėsi Rokiškio gimnazijoje, vėliau gimnaziją baigė Kupiškyje. Motina jau nuo mažumės pastebėjo Dianos gabumus matematikai ir literatūrai. Ji norėjo, kad dukra studijuotų mediciną ir taptų gydytoja, bet tai Dianos neviliojo.

Prasidėjus karui dėdė Jonas Glemža kvietė kartu pasitraukti iš Lietuvos ir ieškoti studijų Vakarų Europoje, tačiau Diana nesutiko. Lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Kauno universiteto Filologijos fakultete. Dianai sekėsi ir piešti bei tapyti, todėl lankė Kauno taikomosios dailės institutą.

Partizanės Dianos Glemžaitės-Bulovienės-Marės autoportretas / Piešinys rastas 1949 m. partizanų bunkeryje Rokiškio aps., Plunksnuočių miške / D. Glemžaitės giminaičių archyvas

Su partizanais ryšius palaikė dar studijuodama. Kai 1947 m. į lagerį buvo išvežtas tėtis Mykolas, ji jautė, kad yra sekama, todėl pasitraukė į tėviškę netoli Kupiškio. Palaikė ryšius su Alizavos, Pandėlio ir Kupiškio partizanais, taip susipažino ir su savo būsimu vyru Algimanto apygardos Margio rinktinės partizanų kuopos vadu Juozu Bulovu-Iksu. Netrukus Alizavos klebonas slapta juos sutuokė klojime.

Algimanto apygardos Margio rinktinės Gedimino kuopos vado Juozo Bulovo-Ikso portretas / Piešė Diana Glemžaitė-Bulovienė-Marė. Piešinys rastas 1949 m. partizanų bunkeryje Rokiškio aps., Plunksnuočių miške / D. Glemžaitės giminaičių archyvas

Gana greitai į Sibirą buvo ištremta mama Ona, sesuo Dalia ir broliai Liudvikas bei Juozas, mano vyro tėtis. Tuomet Dianai nebeliko nieko kito, tik tapti partizane. Ji buvo net du kartus suimta, bet, turėdama netikrus dokumentus, slapstėsi. Netrukus tapo nėščia, ir atėjus metui gimdyti nuvyko į Kauno gimdymo namus. Dukrelė gimė negyva. Galbūt paveikė didžiulis išgastis, kai ligoninėje susitiko prieš tai pažinotą tardytoją. Prislėgta netekties buvo labai išsekusi. Jos artimieji Kaune palaidojo dukrytę bendrame šeimos kape. Tik kūryboje Diana galėjo išlieti savo išgyvenimus. Partizanaudama ir besislapstydama rašė įkvepiančius eilėraščius, kurie keliavo iš lūpų į lūpas. 1949 m. pasirodė jos rankraštinis rinkinys „Penktieji laisvės kovų metai“.

Glemžų šeima / D. Glemžaitės giminaičių archyvas

1949 m. lapkričio pradžioje Diana kartu su vyru ir partizanais pasitraukė į Plunksnočių mišką, kur buvo įrengtas partizanų bunkeris ir buvo nutarta žiemoti. Partizanai buvo išduoti sovietų užverbuoto agento „Maskva“ – Alfonso Lūžos, kuris pelnęs vado J. Bulavo-Ikso pasitikėjimą, įrengė jiems bunkerį Plunksnočių miške. Archyvinėje byloje rašoma, kad „agentui „Moskva“ buvo pasiūlyta užminuoti bunkerį ir nutarta, kad bunkerį jis susprogdins 1949 m. lapkričio 12–15 dienomis. Lapkričio 14 d. 4 val. nakties agentas „Moskva“ bunkerį išsprogdina. Po trijų valandų MGB kareiviai bunkerį surado ir po trumpo apšaudymo automatų ugnimi iš jo buvo ištraukti šešių partizanų, poetės D. Glemžaitės-Bulovienės, jos vyro Gedimino kuopos vado J. Bulovo-Ikso, jo pavaduotojo Petro Andriuškevičiaus-Dainiaus, partizanų Antano Bulovo-Budrio, Jono Katelės-Pūko ir Kazio Kirstuko-Muko palaikai“. Visų kūnai buvo paguldyti ant grindinio Juodupės miestelyje. Kur vėliau buvo užkasti jų palaikai – iki šiol nežinoma. Manoma, kad partizanai galėjo būti užkasti Rokiškio rajono senųjų Juodupės miestelio kapinių pietrytiniame pakraštyje.

1994 m. buvo išleista Dianos Glemžaitės poezijos knyga „Mes mokėsim numirt“ (sud. Vytautas Ambrazas ir Vidmantas Jankauskas). 1997 metais gruodžio 22 dieną Dianai Glemžaitei suteiktas kario savanorio statusas, ji apdovanota Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu po mirties.

Šiandien, kai nė vieno poetės Dianos šeimos nario nebeliko tarp gyvųjų, jos atminimą privalome saugoti mes. Kaip palikimas šeimai liko poezijos rankraščiai, lagaminas su nuotraukomis, kuriuos šiandien galima pamatyti Pandėlio gimnazijos muziejuje.

Manau, dar daug kartų tėvynės meilės, pasiaukojimo ir ryžto dvasios semsis iš mūsų didvyrių. Gražiai ir kone pranašiškai anuomet rašė Diana:

„Ateis diena, kai audros bus nurimę,

Šviesia viltim blaivysis vėl dangus,

Ir atsikvėps laukai, miškai, arimai,

Nauja ryžtim ir laisvės didumu…“

Straipsnis skelbtas žurnale „Ateitis“ (2020-ųjų 1-ajame numeryje)

1935 m. Panemunyje, Diana sėdi pirma iš dešinės / D. Glemžaitės giminaičių archyvas

 

 

Susiję straipsniai

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.